• studio77 Security Services

Monitoring | Alarmni sistemi | Video nadzor | studio77 | PROTIVPOŽARNI SISTEMI

Protivpožarni sistemi

O značaju protivpožarnih sistema svedoči Zakon o protivpožarnoj zaštiti prema kojem je neophodno da svaki građevinski objekat bude opremljen sistemom za dojavu požara.

U tom smislu, sistemi detekcije, dojave i gašenja požara predstavljaju jedan od najrasprostranjenijih tehničkih sistema u poslovnim i stambenim objektima.

U skladu sa potrebama i u zavisnosti od vrste građevinskog objekta, studio77 je u prilici da ponudi rešenja u vidu konvencionalnih i adresabilnih sistema vodećih kompanija: Paradoy Hellas, Kentec, Kidde, NSC, Hochiki, Labor Strauss, Global Fire Equipment i drugih.

  • studio77 preporučuje upravo adresabilne PP sisteme kao najmoderniji i najsigurniji vid zaštite od požara, s obzirom da u ovakvom sistemu svaki detektor ima svoju individualnu adresu i u slučaju požara pruža preciznu informaciju o tome koji je tačno detektor u prostoriji aktiviran.

studio77-ovi stručni kosultanti za bezbednost dolaskom na željenu lokaciju vrše besplatnu procenu objekta i u zavisnosti od Vaših potreba prave najadekvatniju ponudu i izbor protivpožarnog sistema.